Skip to content
Kaasrahastanud Euroopa Liit
Kaasrahastanud Euroopa Liit

OSKA uuringud annavad kõiki majandussektoreid läbivalt infot selle kohta, kuidas muutuvad töö sisu ja töö tegemiseks vajalikud oskused järgmise viie kuni kümne aasta jooksul. OSKA tulemusi kasutatakse muuhulgas karjääriteenuste pakkumisel, kutse- ja kõrghariduse koolituskohtade kavandamisel, samuti on OSKA ettepanekute toel arendatud õppekavu nii kutse- kui kõrgkoolides.